Bliv medlem af Kiosk og få adgang til alle vores podcasts, artikler, perspektiver og events!

Det koster 29 kr. pr. måned, og du kan afmelde dig når som helst.

Start her!
in ,

DanBred-sagen er endnu et eksempel på at sexisme er et kulturelt problem 

Hver gang jeg vælger at påpege dette, er det noget, der skaber røre i vandene. Jeg forstår det godt, et eller andet sted. Det er da utrolig frustrerende at indse, at vores samfund ikke er lige så fremskredent og godt, som man regnede med. Den følelse sidder jeg ofte med i forbindelse med mit arbejde med #MeToo.

Den følelse sad jeg fx med, da jeg den 22. september 2021 læste i B.T., at virksomheden DanBreds bestyrelse har holdt hånden over deres direktør, som har krænket og udøvet grænseoverskridende adfærd over for adskillige kvinder gennem flere år[1].

Efter at 18 mellemledere skrev til bestyrelsen og informerede dem om Thomas Muurmann Henriksens opførsel, valgte de alligevel at beholde ham på direktørposten. Og dette er langtfra det eneste eksempel på krænkere, der får fripas til konsekvensfrit at udøve grænseoverskridende adfærd. Den 25. november 2020 stod to kvinder frem og fortalte om sexisme på deres arbejdsplads i Nykredit, hvor krænkeren også undgik en fyreseddel på trods af, at kvinderne havde klaget flere gange til cheferne.[2] Lignende episoder er også hændt flere gange på Christiansborg, og det fortæller for mig at se en tydelig historie om, at vi har et kulturelt problem med sexisme.

Ved at gøre sexismen til noget, vi taler om, gør vi det også lettere at tale sexismen imod. Og det er noget, vi alle har et ansvar for.

Sexisme er nemlig et kulturelt problem. Everyday Sexism Project Danmark (ESPD) er en NGO, der arbejder med at dokumentere og fortælle om sexisme, heriblandt hverdagssexisme, som bl.a. kommer til udtryk på arbejdspladsen, i vennelag, til fester osv. Ifølge organisationens hjemmeside er formålet med foreningen “dels at synliggøre eksistensen af sexisme, og dels at skabe et rum hvor man ikke skal føle sig alene med sine oplevelser.” 
Ved at gøre sexisme til noget, vi taler om, gør vi det også lettere at tale sexismen imod. Og det er noget, vi alle har et ansvar for. På samme måde som det de senere år er blevet mere legitimt at tale imod hyggeracisme, skal vi også alle sammen blive mere bevidste om hverdagssexisme og blive bedre til at sige fra, når vi oplever den. ESPD har fremstillet en sexisme-pyramide[3], som viser, at der er en sammenhæng mellem hverdagssexisme og de øvre og mere alvorlige former for sexisme. Hverdagssexismen danner grundlag for de øvrige typer af sexisme, og når ingen taler det imod, så udviskes grænserne, og nogle vil anse det som værende legitimt at udfordre dem. Opgøret mod sexisme som et kulturelt problem starter lige der, og det starter hos os allesammen.

Når DanBreds bestyrelse vælger, at den eneste konsekvens er en løftet pegefinger, og lader direktøren beholde sin post, signalerer de, at hans adfærd er accepteret.

Når DanBreds bestyrelse vælger, at den eneste konsekvens er en løftet pegefinger, og lader direktøren beholde sin post, signalerer de, at hans adfærd er accepteret. Jeg synes oprigtigt, at det er bekymrende, og det er virkelig en stor hån mod de kvinder, som har været udsat for den grænseoverskridende adfærd. Noget andet er, at det kan signalere til andre i virksomheden, som også kunne have lyst til at befamle kvinderne til julefrokosten eller tage mændene på skridtet (jo, det er desværre også en ting), at der ikke vil være nogen konsekvenser ved det. Hvis direktøren må, hvad står så til hinder for, at Bent nede fra regnskab ikke også må? I hvert fald ikke DanBreds gamle og handlingslammede bestyrelse.

Og hvor efterlader det kvinderne? Jamen, de er i virkeligheden efterladt med regningen for krænkerens klamme adfærd. De skal træffe valget mellem at blive på arbejdspladsen og arbejde sammen med krænkeren og potentielt set blive udsat for krænkelser igen, eller også skal de ud og finde et nyt job. Mit blod koger, mens jeg skriver dette, for det gør mig helt absurd vred og frustreret, at det er kvinderne, der ender med at blive taget som gidsel i den situation, selvom de INTET har gjort galt. På den måde kan man sige, at de bliver ramt dobbelt af direktørens krænkende adfærd.

En anden frustrerende ting er, at der først kommer konsekvenser, da sagen rammer medierne. Hele bestyrelsen blev fyret, og selvom det er en positiv ting set i lyset af deres elendige håndtering af hele hændelsen, så er det absurd, at der først kommer konsekvenser i den slags sager, når medierne får nys om det. Hvis vi skal få bugt med problemet, så bliver der nødt til at være nogle klare retningslinjer på arbejdspladserne samt klare konsekvenser, som træder i kraft, hvis nogen medarbejder, uanset stilling, bryder disse retningslinjer. Længere er den ikke. Disse, og lignende sager, viser os, at det stadig i alt for mange virksomheder og organisationer er en automatreaktion at give krænkeren en ny chance, og dem, der skal træffe beslutninger om konsekvenserne, er tøvende og uden mod og vilje til forandring. Det er essentielt i kampen for at få bugt med problemet, at vi får en kulturændring – tydeligvis i alle dele af vores samfund.


[1] https://www.bt.dk/erhverv/direktoer-i-dansk-milliardvirksomhed-har-kraenket-flere-kvinder

[2] https://www.finansforbundet.dk/dk/nyheder/2020/sexisme-bag-finansfacaden/

[3] https://everydaysexismproject.dk/sexismepyramiden/

What do you think?

Written by Emilie Green

Mit navn er Emilie Green, og jeg er en 22 årig Københavner. Jeg er en passioneret #MeToo-debattør og har været det i ca. halvandet år. Derudover er jeg bestyrelsesmedlem i Voldtægtsofres Vilkår, som er en nystartet forening. Da jeg selv har været udsat for overgreb to gange, ligger sexisme og #MeToo-debatten mit hjerte meget nært, og det vil tydeligt afspejle sig i mit skrive-univers. Jeg brænder for at bryde tabuer, at sætte fokus på voldtægtsofre samt belyse de udfordringer, man kan opleve som konsekvens af et overgreb. Ydermere elsker jeg en god debat, der kan udvide horisonter og udfordre synspunkter. Jeg glæder mig meget til at inddrage jer i mine tanker og generelle viden om #MeToo og sexisme.

One Comment

Leave a Reply
  1. Det er nu kommet frem, at ikke nok med at Danbreds bestyrelse forsøgte at dække over direktøren til trods for at de var bekendte med sagerne, så forsøgte ejerne i Landbrug & Fødevarer på tilsvarende måde at dække over bestyrelsen, selvom også L&F var blevet gjort bekendt med omfanget og alvoren. Der er altså tale om at man forsømmer at tage hånd om episoderne på en værdig og korrekt facon hele TO gange, hvilket kun understreger artiklens pointe: Nemlig at sexisme er et kulturelt problem. Det er åbenbart så gennemsyrende en automatereaktion i erhvervsliv og ledelse at man tager krænkerens parti (i hvert fald når der er tale om en leder/chef) og først tager korrekt action, når sagerne rammer forsiderne. Det er ganske enkelt rystende, hvordan de her fire kvinder er blevet svigtet totalt af den virksomhed, de har arbejdet for. Man kan kun håber at andre virksomheder og organisationer tager ved lære af Danbred-sagen, så vi kan slippe for flere tilfælde hvor krænkeren får en ny chance, mens ofrene må ud at finde sig et nyt arbejde.

    https://finans.dk/erhverv/ECE13352300/landbrugstop-greb-ikke-ind-trods-advarsel-om-grov-kraenkelsessag-i-datterselskab/?ctxref=forside

Skriv et svar