Bliv medlem af Kiosk og få adgang til alle vores podcasts, artikler, perspektiver og events!

Det koster 29 kr. pr. måned, og du kan afmelde dig når som helst.

Start her!
in ,

Søren fra Young-Invest: En guide til økonomisk investering – TRIN #6: En introduktion til SKAT

Når man som investor opnår et positivt økonomisk afkast, skal der naturligvis betales skat af denne gevinst.

Som omtalt i afsnittene omhandlende handelsplatforme indberetter de danske investeringsplatforme automatisk, og det samme gør sig gældende for den svenske platform Nordnet, hvorfor du typisk ikke behøver at bekymre dig særligt om skatteoplysningerne. Eller i hvert fald næsten ikke.

Det er nemlig altid din egen pligt, som privatperson at tjekke, hvorvidt det er de rigtige oplysninger, der står i årsopgørelsen. Du har således selv ansvaret for, at Skattestyrelsen får alle de korrekte og fornødne oplysninger, hvorfor det altid er en god idé at gennemgå den årlige årsopgørelse. Du kan læse meget mere om de forskellige rubrikker – og betydningen heraf – på Skattestyrelsens officielle hjemmeside, hvorfor jeg ikke har i sinde at lave en slavisk gennemgang af rubrikkerne, som meget hurtigt kan ende med at blive en ganske tør omgang.

Ikke desto mindre er det utroligt vigtigt at forstå de grundlæggende principper i det danske skattesystem. Derfor vil jeg trods alt forsøge at introducerede dig for de to forskellige former for investeringsbeskatning. Samtidig lovede jeg for et stykke tid siden, at jeg ville komme nærmere ind på aktiesparekontoen, som er et særligt investeringsdepot.

Hvad er en aktiesparekonto?

I foråret 2017 fremlagde den daværende faglige hovedorganisation LO og Finans Danmark idéen om en særlig investeringskonto, som skulle opmuntre flere private investorer til at investere i børsnoterede selskaber. Med udgangspunkt i den såkaldte investeringssparekonto (ISK), som blev indført i Sverige i 2012, var formålet at skabe en ny og mere udbredt aktiekultur i Danmark.

Den daværende regering tog aldeles godt imod forslaget, hvorfor initiativet om en særlig investeringskonto også blev fremlagt som en del af en ny erhvervspakke, der blev offentliggjort i slutningen af august 2017. Helt konkret foreslog den daværende regering, at danskerne skulle kunne investere op til 500.000 kroner på en aktiesparekonto (ASK), hvor staten årligt vil beskatte 1,25 procent af det samlede indskud på kontoen.

Efter en række justeringer valgte et politisk flertal at stemme for den særlige investeringskonto, som efterfølgende blev lanceret ved indgangen til 2019. Som en start fik danskerne mulighed for at investere et beløb på op til 50.000 kroner via aktiesparekontoen. Beløbet er herefter blevet hævet til 102.300 kroner. Forventningen er, at beløbet vil stige yderligere over de kommende år.

Nu sidder du måske og tænker, hvad er fordelene ved aktiesparekontoen?

Det er imidlertid en smule svært at give et klart og entydigt svar herpå, da fordelene i høj grad afhænger af en række personlige præferencer. Helt generelt bør man dog nævne det skattemæssige aspekt, som alt andet lige må anses som værende den største fordel. Investeringer foretaget via aktiesparekontoen beskattes nemlig ”kun” med 17 procent, som dog opgøres via lagerprincippet.

Til sammenligning beskattes aktiegevinster opnået via normale investeringskonti med henholdsvis 27 og 42 procent, hvilket afhænger af den såkaldte progressionsgrænse.

Hvad er lagerbeskatning?

Ved lagerbeskatning beskattes du årligt af dine aktivers værdistigninger eller tab, og du beskattes således via et såkaldt urealiseret afkast. Ved værditab får du et skattefradrag, og her har du mulighed for at fremføre den negative skat og modregne denne i senere års positive skat.

Ved lagerbeskatning opgøres skatten årligt, uanset om aktivet er solgt eller ej. Skattesatsen afhænger af en række kriterier, hvorfor beskatningen varierer fra 17 – 42 procent. Som nævnt er det netop lagerbeskatningen, som gør sig gældende for aktiesparekontoen.  

  • Akkumulerende danske investeringsforeninger.
  • Udenlandske ETF’er.
  • Aktiesparekontoen.
  • Skattesats: 17 – 42 %.

Akkumulerende = Nettoindtægterne geninvesteres.

Vi kigger på et eksempel med lagerbeskatning

Lad os antage, at du ved indkomstårets start køber aktier via den såkaldte aktiesparekonto for 10.000 kroner, og disse beskattes via lagerprincippet. Ved indkomstårets udløb konstaterer du en værdistigning på 10 procent, hvorfor værdien af dine aktier er steget med 1.000 kroner. Værdistigningen på 1.000 kroner er et urealiseret afkast, eftersom du endnu ikke har solgt aktierne, og som følge af lagerprincippet beskattes denne værdistigning. Du beskattes således, på trods af at aktivet endnu ikke er solgt.

Hvad er realisationsbeskatning?

Realisationsbeskatning er – modsat ovenstående beskatningsform – en form, hvor du først beskattes, når aktivet er solgt, og afkastet dermed er realiseret. Skattesatsen for realisationsbeskatning afhænger af beløbets størrelse. Et realiseret afkast i intervallet DKK 0-56.500 beskattes med 27 procent, og realiseringer herover beskattes med 42 procent. Grænsen for det omtalte interval er den såkaldte progressionsgrænse, som typisk stiger fra år til år. I 2020 lød grænsen på 55.300 kroner. 

  • Danske investeringsforeninger med udbyttebetaling.
  • Enkeltaktier fra både ind- og udland.
  • Skattesats: 27 / 42 %.

Vi kigger på et eksempel med realisationsbeskatning

Lad os antage, at du ved indkomstårets start køber enkeltaktier for 10.000 kroner, og disse beskattes via realisationsprincippet. Ved indkomstårets udløb konstaterer du en værdistigning på 10 procent, men vælger ikke at realisere denne gevinst, da du ønsker at beholde dine aktier. Efter en periode på 10 år er værdistigningen samlet set 40 procent, hvorfor den samlede værdi er steget til 14.000 kroner. Du vælger at sælge dine aktier, og dermed realisere gevinsten på 4.000 kroner. Som følge af realisationsprincippet beskattes den realiserede gevinst på 4.000 kroner med en skatteprocent på 27 procent, såfremt du ikke allerede har oversteget progressionsgrænsen.

Hvis den realiserede gevinst overstiger 56.500 beskattes beløbet herover med 42 procent.
Lad os prøve at kigge på et eksempel.

Realiseret gevinst: 100.000 DKK

Skattefordeling: 100.000 – 56.500 = 43.500

56.500 / 100 * 27 = 15.255

43.500 / 100 * 42 = 18.270

SKAT: 15.255 + 18.270 = 33.525 DKK

Gennemsnitlig skatteprocent: 33.525 / 100.000 * 100 = 33,525 %

I ovenstående eksempel er den realiserede gevinst 100.000 kroner, hvorved de første 56.500 beskattes med 27 procent, og de resterende 43.500 beskattes med 42 procent. Det samlede beløb, som skal betales i skat er 33.525 kroner – Den gennemsnitlige skatteprocent på det realiserede beløb er således 33,525 procent.

Hvordan beskattes dine investeringer?

Skattestyrelsens positivliste er en liste over investeringsselskaber, som opfylder nogle særlige krav og derfor beskattes som aktieindkomst, fremfor den tidligere kapitalindkomst. For at et investeringsselskab kan komme på denne liste, kræves det, at selskabet er overvejende aktiebaseret, og derudover skal selskabet have anmodet Skattestyrelsen om optagelse på positivlisten. I et aktiebaseret selskab skal minimum 50 procent af porteføljen i løbet af et år være investeret i aktier. Vær opmærksom på, at Skattestyrelsens positivliste ikke oplyser, hvorvidt investeringsselskabet er realisations- eller lagerbeskattet, men blot om deres produkt beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Beskatning af kapitalindkomst kan hurtigt blive en besværlig størrelse. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger nemlig af dine øvrige indkomstforhold, hvorfor denne kan variere meget fra person til person. Ofte kan de mange forskellige forhold for kapitalindkomst forvirre mere, end de gavner, hvorfor jeg bevidst har valgt at udelade en dyberegående forklaring af netop denne skatteform. Ønsker du at finde konkrete satser, som gælder for netop dig og dine investeringer, vil jeg opfordre dig til at kigge nærmere på Skattestyrelsens officielle hjemmeside. Som udgangspunkt varierer satserne for beskatning af kapitalindkomst fra ca. 26 – 42 procent eksklusiv eventuel kirkeskat.

Pyha… En tør omgang? Jeg håber, at du trods alt har fået noget ud af dagens afsnit og er blevet en smule klogere på det danske skattesystem. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at have styr på de overordnede forhold, da det med garanti vil lette dit arbejde, når du for alvor skal i gang med dit investeringseventyr.

Vi nærmer os afslutningen på dagens afsnit og dermed også afslutningen på vores interaktive serie omhandlende økonomisk investering. Tilbage i starten af sommeren kom jeg tilfældigvis i kontakt med Kiosk, som ønskede at publicere en serie af indlæg omhandlende økonomisk investering. Da jeg blev forelagt idéen om et samarbejde, skulle jeg ikke bruge lang tid på at overveje, hvorvidt jeg ville være en del af dette setup og dermed stå for selve udarbejdelsen af de enkeltstående afsnit.

Det er nu 2,5 måned siden første afsnit blev uploadet på Kiosk.social, og vi er kommet til vejs ende. Jeg håber, du har nydt at følge med i serien uge efter uge, og at du samtidig har lært en masse om økonomisk investering. Jeg har i hvert fald nydt at udarbejde de forskellige afsnit, og hvem ved, måske vi skrives ved på et senere tidspunkt, hvis der opstår en ny serie. For nu vil jeg blot ønske dig alt mulig held og lykke med dit personlige investeringseventyr!

LÆS SØREN RISOM PEDERSENS TIDLIGERE AFSNIT OM INVESTERING HER.

What do you think?

Written by Søren Risom Pedersen

Mit navn er Søren Risom Pedersen, jeg er 24 år gammel, og er bosat i Aalborg, hvor jeg studerer. Jeg er født og opvokset i Vestjylland, hvor mine forældre fortsat er bosiddende. Udover at studere, driver jeg websitet Young-Invest.dk, hvor jeg skriver og formidler information om økonomisk investering. Jeg har lige siden barnsben haft en stor interesse for økonomisk investering, og økonomi i al almindelighed, hvorfor jeg også bruger en relativ stor del af min fritid på netop dette felt – Samtidig er jeg dog også en utrolig aktiv og nærværende person, hvorfor fysisk aktivitet, i form af løb og træning, samt socialt samvær står højt på listen. Da jeg startede Young-Invest.dk, tilbage i 2020, var det med ambitionen om at skabe en platform, som kan danne grundlag for læring inden for feltet ”økonomisk investering”. Særligt henvendt den yngre generation, som er i besiddelse af investeringsverdenens største kraft; tid.

Som vært på Kiosk vil jeg udarbejde artikler omhandlende økonomisk investering, hvor jeg i videst muligt omfang vil forsøge at inddrage læserne, og på denne måde skabe en høj grad af interaktion, hvorved læring og debat skabes
– Jeg glæder mig til at inddrage jer i en verden af muligheder.

Psst – Kan du slet ikke få nok af økonomisk investering, og har du lyst til at blive en del af et community for den unge investor? Et community hvor du har mulighed for at blive klogere på økonomisk investering, og samtidig blive orienteret om nye, spændende artikler, indlæg m.m. I så fald er du mere end velkommen til at blive en del af Facebookgruppen ”Aktier og investering som ung investor.

Skriv et svar